• כללי

   • ברוכים הבאים לאתר "פרח בר" אתר האינטרנט שכתובתו https://chic-flowers.co.il</a > שבבעלותה ובניהולה של פרח בר
   • פרח בר – פתרונות אינטרנט מתקדמים.
   • כתובת בית העסק: משעול שושן 17, אילת
   • (להלן: "האתר" ו/או "פרח בר").
   • פרח בר מהווה חברת הזנק בתחום הקמת זירות מסחר e-commerce,ניהול , פרסום וקידום עסקים בתחום מכירות אונליין.
  • תנאי שימוש

   • תנאי שימוש אלו חלים הן על משתמשי אתר פרח בר, מובהר בזאת כי פרח בר מספק מערכת הזמנות אונליין.
   • כל האמור בתנאי שימוש אלו, לרבות החלק הראשון והשני (להלן גם: "ההסכם"), מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.
   • שימוש, כניסה והתחברות לאתר, לרבות רכישה באמצעותו האתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר.
   • תנאי השימוש עלולים להשתנות מעת לעת, ומחובתך להתעדכן בתנאי השימוש בכל כניסה לאתר.
   • הנך מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה: הנך מעל גיל 18.
   • אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר ו/או להשתמש בשירותיו.
  • הגדרות

   • "האתר" – אתר האינטרנט: https://chic-flowers.co.il</a > , עובדיו, נציגיו, הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
   • "הרוכשים", "הקונים", "המזמין" – הגולשים באתר שביצעו רכישת מוצרים או שירותים באמצעות האתר, או מי מטעמם המשתמש באתר.
   • "המוצרים", "ההזמנות", "המוצרים", ו/או כל מוצר אחר המוצע למכירה באתר.
   • "החנויות" – בתי העסק אשר מפרסמות באמצעות אתר "פרח בר</b >" ומאפשרות לגולשים לרכוש ולהזמין מהן מוצרים באמצעות האתר.
  • הגבלת אחריות האתר

   • באתר זה מפורסמות שירותי בניית זירות מסחר מקוונות, חבילות קידום ופרסום אתרים.
   • המידע באתר ניתן כמו שהואנק, ואין אנו מתחייבים לדיוקו או נכונותו. לפיכך "פרח בר" איננו אחראי לנכונות מידע שנמסר במסגרת האתר ולא תהיה אחראי בכל דרך שהיא לכל חוות דעת, עצה או הצהרה שיפורסמו באתר.
   • אתר קורה – אינו אחראי לכל הפסד או נזק שייגרמו לאדם כלשהו אשר הסתמך על מידע או תוכן שפורסם ו/או יפורסם באתר למשתמשי האתר.
   • האתר מספק שירותים להקמת אתרים בתחום מכירות מוצרים, פרסום וקידום עסקים לפי זירות מסחר מקוונות..
   • להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר הזמנת שירות על ידי הרוכש במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש, או שמזמין אינו עומד בתנאי וכללי השימוש באתר.
   • במועד הזמנת השירות אנו מציגים בפני המזמין פרטים כלליים אודות המוצר, לרבות דירוג, חוות דעת, ציון הגולשים, המשלוח ומידע אחר אשר רלוונטי לביצוע הרכישה באתר.
   • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ולסרטונים או תמונות בכל פלטפורמה אחרת חיצונית. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם ומהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע ושירותים המופיעים באתרי האינטרנט אחרים.
   • האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה והשמטת פרטים מכל תוכן שהועלה לאתר על ידי הגולשים.
   • פרח בר איננו מתחייב שהשירות באתר יהיה ללא הפרעות, מאובטח, איכותי, מהיר ונקי מתקלות. הינך מודע לכך כי ייתכן לא יהיה השירות זמין בשל צורכי תחזוקה, תקלות בחוות השרתים, בזמן השדרוג העדכון באתר או מכל סיבה אחרת.
   • ייתכנו אי דיוקים במידע המוצג באתר ביחס למידע של בית העסק המספק שירות משלוחים – הואיל והמידע נמסר לנו ע"י החנות איננו יכולים לערוב לדיוקו.
   • התמונות באתר צולמו באופן מקצועי, בין שעל ידינו ובין שעל ידי בית העסק, המוצגים כהמחשה בלבד, אם כי מנסיבות שאינן בשליטת החברה ייתכן הבדל בין המוצג בתמונות למוצא עקב שדרוג/שינוי ממשק הצפייה ורזולוציית הגלישה.
   • ההמלצות מועלות באתר כלשונן, והן אותנטיות עד כמה שנוכל לשלוט בכך, ולא יתאפשר בהן שימוש בשפה פוגענית/מעליבה.
  • רכישת שירותים באתר ותשלום

   • כל המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
   • התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לרכישת מוצרים לכתובת אשר צויינה בהזמנה. סך התמורה בו יחוייב הרוכש מופיע ב"סל הקניות" או "במסך פרטי העסקה – בתהליך הרכישה". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלה" לרבות הוצאות משלוח.
   • במקרה של תשלום באשראי, המזמין ממלא פרטי כרטיס אשראי ומאשר את הזמנתו.
   • המזמין יקבל הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידו בעת הזמנת המשלוח או בעת ההרשמה לאתר המאשרת את משלוח בקשת ההזמנה ואת הפרטים (להלן: "אישור ההזמנה"). אנא ודאו כי הוזנה הכתובת הנכונה לקבלת המשלוח.
   • יודגש כי להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את ההזמנה בכל מקרה בו.
    • לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין המוצרים באמצעי התשלום שסיפק המזמין.
    • בכל מקרה בו המזמין אינו עומד בתנאי או כללי השימוש באתר.
    • בכל מקרה בו קיים חשש סביר כי המזמין לא יעמוד בהתחייבותו ו/או עלול להפר את תנאי השימוש.
    • הנהלת האתר שומרת את הזכות שלא לאשר הזמנות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
    • עם אישור ההזמנה על ידי האתר מתבצע חיוב בגין ההזמנה באופן אוטומטי.
   • החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה והתברר כי במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זרי פרחים וסידורי פרחים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספק בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר
   • בכפוף לכך שמלוא התמורה בגין השירות שולמה, תפעל החברה לוודא כי כל רוכש אשר הגיש הצעה לרכישת השירות יקבל את השירות שהוזמן.
  • מדיניות ביטול העסקה

   "ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

   • מדיניות ביטול העסקה כפופה לחוק הגנת הצרכן.
   • ההודעה על ביטול עסקה תימסר למרכז הטלפוני של החברה באמצעות דוא"ל sales@hashve.co.il
   • ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם סופקו המוצרים או השירותים על ידי החברה ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהצעה.
   • ביטול רכישה של כל מוצר אחר (שאינו מתכלה כאמור) יעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בכתובת המצויינת בהצעה, ובלבד שניתנה הודעה כאמור לעיל, ולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש. והכל בכפוף להוראות כל דין.
  • אופן התשלום ואישור רכישת ההזמנה

   • בעת ביצוע רכישה, מספק המזמין את פרטי אמצעי התשלום, פרטי בעל אמצעי התשלום ופרטי קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שהתבקש בעת הזמנת משלוח (להלן: "פרטי התשלום").
   • התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישראכארט, מאסטרכארד ודיינרס וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים ככל שאלו יפורסמו באתר מעת לעת. עם זאת, ישנן בתי העסק המגבילות את סוגי כרטיסי האשראי עימם ניתן לשלם
   • הינך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום ו/או מנפק אמצעי התשלום.
   • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, באם הגולש/והרוכש/המזמין אינו בעל כרטיס האשראי, הוא מתחייב כי קיבל רשות והסכמה מלאים ובלתי חוזרים מבעל הכרטיס לעשות שימוש בכרטיס ולחייבו בסכום הקנייה והכל בהתאם לדין.
   • "כרטיס אשראי" – כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
   • המזמין מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל באתר.
   • המזמין מצהיר כי הוא מבין הסליקה והחיוב של עסקאות האשראי יתבצעו כך "פרח בר" תסלוק את מלוא סכום החיוב/העסקה בתקני האבטחה הקפדניים ביותר, תקן PCI DSS LEVEL 1 באמצעות הפלטפורמה של TRANZILA
   • בניכוי עמלת אשראי מחברת האשראי, ומתוך סכום החיוב/העסקה תגזור "פרח בר</b >" את עמלתה בהתאם למוסכם עם החנות ממנה בוצעה ההזמנה, ואת היתרה תעביר לבית העסק במועדים שסוכמו עם בית העסק.
    • עם זאת, לאתר פרח בר אין אחריות על טיב העסקה, טיב ההזמנה וכל הנובע מהן.
   • לאחר מתן אישור על ביצוע ההזמנה יתבצע חיוב וישלח אישור הזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת הזמנת המוצרים יכלול את פרטי ההזמנה. התשלום בגין רכישת המוצרים ייגבה רק לאחר קבלת אישור בקשה (כמפורט לעיל).
   • המזמין מתחייב למסור פרטים מדויקים על אודותיו ועל אודות אמצעי התשלום ובעליו.
   • המזמין מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
   • רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.
   • סליקת התשלום מתבצעת על ידי גורם חיצוני ומאובטח, הזמנה תיחשב כתקפה אך ורק לאחר שאישרה הנהלת האתר את ההזמנה.
   • באם העסקה לא תכובד ו/או תחזור מסיבה כלשהי, הן "פרח בר</b >" והן החנות המבצעת רשאים לפעול נגד המזמין ו/או בעל הכרטיס בכל דרך חוקית שנראה להן לנכון.
  • בעלות בקניין רוחני – זכויות יוצרים

   • כל התוכן ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות תמונות, חשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אומנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
   • כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או בכל אמצעי אחר של הקניין הרוחני המצוין לעיל, כמו גם שימוש מסחרי בכל המידע או בחלקו, ו/או יצירת יצירה הנגזרת ממנו – אסורים בהחלט, ומהווים בין היתר עבירה פלילית, עוולה אזרחית או עוולה חוזית.
   • באם הנך חפץ לשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב.במידה והבעלות על הזכויות שייכת לגוף אחר, הנהלת האתר הפנה אותך אליו.
   • הינך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים ו/או של המוכרים באתר, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
  • מדיניות פרטיות

  • תנאי פרסום למפרסמים

   • אתר פרח בר</b >kora.co.il מספק שירותים לעסקים המעוניינים להיכנס לתחום זירת מסחר ומכירת מוצרים ללקוחות – גולשים שמחפשים להזמין אונליין.
   • "פרח בר" רשאי לפרסם במסגרת פעילות אתר מסרים מסחריים, מודעות ופרסומות מסחריות.
   • האתר אינו יכול לבדוק, ולא יבדוק, את המידע הנמסר לפרסום על ידך או על ידי משתמשים אחרים באתר, את נכונותו או דיוקו. מסיבה זאת, אתה בלבד כמפרסם תישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שתשגר לאתר זה במלוא התוצאות שנבעו ממנו.
   • המידע שהינך מוסר לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. בעל האתר לא יישא כלפיך או כלפי מי מטעמך באחריות לתגובות המתפרסמות באתר, או לתגובות שישלחו במישרין אליך, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום הודעתך באתר, ואתה מתחייב לקיים כל דין החל.
   • האתר גם לא יישא באחריות בגין כל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים שפורסמו על-ידך.
   • האתר לא יישא בכל אחריות ביחס להודעות באתר, תוכן של הודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים באתר וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך ולכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו באתר או ימסרו באמצעותן.
   • ידוע לך ואתה מסכים לכך כי כל מידע ו/או נתונים ו/או פרטים שתציג באתר, ייחשב הדבר כאילו ניתנה על ידך רשות לפרסם, ואתה מאשר בכך כי אתה רשאי ובעל הזכות להעניק לבעל האתר למשתמשים האחרים רישיון בלתי חוזר להשתמש, להעתיק להציג, להפיץ את הנתונים והפרטים והמידע שמסרת לאתר.
   • ידוע לך כי אינך רשאי לפרסם באתר ו/או להעביר למשתמש אחר, פרטים ו/או נתונים ו/או מידע לא חוקי, מאיים, חומר תועבה, הצעות מיניות בוטות או פוגעות ו/או פרטים שהינם בגדר לשון הרע, או פוגעים, או בלתי צנועים, או פוגעים בקודשי דת, או בעלי אופי מיני, או גזעניים, או שיש בהם כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו לרבות קניין רוחני או להציג תמונות עירום, בעלות מסר מיני וכל חומר שהינו מזיק, וכי בעל האתר רשאי למחוק נתונים כאלו לפי שיקול דעתו הבלעדי.
   • הינך מתחייב לעדכן את האתר לגבי כל שינוי בנתונים שמסרת. אם יימצא שהנתונים ו/או המידע שמסרת ו/או פרסמת באתר אינם מדויקים ו/או מלאים ו/או עדכניים ו/או (תמונות מוצרים) אינם בבעלותך, יהיה בעל האתר זכאי למחוק נתונים אלו וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם לו או למי ממשתמשי האתר.
   • האתר משמש כצינור להעברה והפצה בלבד של המידע שנמסר על ידך מהווה פלטפורמה בלבד לאספקת שירותי פרסום. לבעל האתר ולמי מטעמו אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לשימוש באתר, ואחריותם אינה בשום דרך או צורה כל שהיא נוגעת לתכנים ולנתונים שלך ושל יתר המשתמשים ו/או המפרסמים באתר.
   • האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
   • כל שינוי ייכנס לתוקף ממועד פרסומו באתר.
  • מקום השיפוט

   • הדין החל על הסכם זה בנוגע למחלוקות בין הגולשים ו/או הקונים לבין האתר, הנו הדין הישראלי בלבד, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז מרכז – בלבד.
  • שירות לקוחות

   • לבירורים וקבלת מידע ניתן לפנות לנציגי שירות הלקוחות של החברה באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת https://chic-flowers.co.il</a >
   • או בטלפון 07-38500985, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00 יום ו' וערבי חג בין השעות 8:00-12:00. במקרה של תלונת לקוח, מחלוקת בנושא אספקת מוצרים תטופל ע"י שירות הלקוחות עד 72 שעות.
  עדכון אחרון: 04.07.2023